Laporello ortograficzne oraz Klub Ortograffiti

Animator Ortograffiti: Ewelina Obrzut

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej

Razem z uczniami stworzyliśmy plakat klubowy, który zawiesiliśmy w klasie. Uczniowie wykonali również projekt ” Laporello ortograficzne”,  do którego wykorzystali materiały zawarte w zeszytach Ortograffiti. Dzięki realizacji tego projektu utrwalali zasady poprawnej pisowni, a w efekcie powstał materiał, który służy wszystkim uczniom klasy VI.

Uczniowie klasy V wykonali projekt „Klub Ortograffiti”. W ramach projektu stworzyli kolorowy kącik, który znajduje się w klasie. Zaprojektowali także swoje klubowe legitymacje, w których zapisujemy różne postanowienia na dany tydzień. Na zajęciach korzystamy z zeszytów ćwiczeń i kart ortomagicznych, za pomocą których uczymy się poprzez różne gry i zabawy.