Kompas ortograficzny oraz Z[a]maluj kod QR

Animator Ortograffiti: Magdalena Aszyk

Klub Ortograffiti w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

Projekt: Kompas ortograficzny
Pierwszym zadaniem tego projektu było przypomnienie sobie wiadomości na temat reguł ortograficznych. Uczniowie wyszukiwali wiadomości na ich temat w dostępnych źródłach, a następnie tworzyli plakat „Zasady ortografii”. Towarzyszyły temu interaktywne ćwiczenia ortograficzne oraz ćwiczenia zamieszczone w zeszytach „Ortograffiti”. Po zakończeniu plakatu każdy uczeń wykonał „Kompas ortograficzny” – zbiór reguł w jednej książeczce. Uczniowie korzystają z niego podczas innych zajęć edukacyjnych.

Projekt: Z[a]maluj sobie kod QR
Projekt „Z[a]maluj sobie kod QR” to cykl zajęć, podczas których wykorzystaliśmy narzędzia TiK. Zadania polegały na zakolorowaniu cyfr, które odpowiadały prawdziwym stwierdzeniom. W przypadku zajęć „Życie Vincenta van Gogha” wykorzystano okulary ClassVr. Uczniowie najpierw zapoznali się z pokojem Vincenta van Gogha (wirtualna rzeczywistość), a następnie, po odłożeniu okularów, określali prawdziwość stwierdzeń. Zajęcia z wykorzystaniem kodów QR spotkały się bardzo dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem uczniów.