Kilka minut nauki w różnych miejscach i sytuacjach

Animator Ortograffiti: Dorota Poloczek

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 21 w Bytomiu

W Klubie Bratka w naszej szkole wyznajemy zasadę „małych kroków”. Wraz z uczniami postanowiliśmy więc wypróbować metody szybkiego uczenia się. Projekt, który realizowaliśmy sprawił, że chętnie uczyliśmy się także w czasie przerw  – mieliśmy np. 2 minuty na wykonanie pewnego zadania problemowego, w którym konkretnie sformułowane pytanie wymagało precyzyjnej, krótkiej odpowiedzi. Pomocą w szybkim uczeniu się była również aplikacja Quizziz, z której uczniowie mogą korzystać na własnych telefonach komórkowych. Do ćwiczeń staramy się również wprowadzić elementy zdrowej rywalizacji oraz gry i zabawy. Korzystamy także z tradycyjnych metod pracy – wzory, które poznajemy podczas zajęć, wykorzystujemy do tworzenia gazetki szkolnej.