Kalambury ortograficzne oraz Album literowy

Animator Ortograffiti: Weronika Gądek

Klub Ortograffiti w Publicznej Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach

Celem projektu Kalambury ortograficzne było kształtowanie twórczego myślenia i wyobraźni przestrzennej, Uczniowie kl. 7 i 8 w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wykonali samodzielnie karty do gry. Następnie losowali kartę z hasłem, mieli chwilę na zastanowienie się i bez użycia słów pokazywali treść karty, którą wylosowali. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymywali 1 pkt.  Pod koniec zajęć punkty zostały zsumowane, a uczniowie z największą liczbą punktów zostali nagrodzeni pochwałą ustną oraz drobnym upominkiem klubowym. Elementy pozytywnej rywalizacji wpłynęły motywująco na uczniów.

W ramach projektu Album literowy, nauka pisania liter, wyrazów oraz cyfr sprawiła uczniom dużo radości. Przykładem są albumy literowe wykonane przez uczniów kl. I i II, w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Klubowicze nauczyli się poprawnego pisania uwzględniając podstawowe zasady ortograficzne oraz rozwinęli umiejętności matematyczne w praktyce, a przy okazji rozwinęli kreatywność.