Jestem matematyczny

Animator Ortograffiti: Dorota Poloczek

Klub Ortograffit w Szkole Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu

Projekt polega na dokonywaniu pomiarów wielkości matematycznych, które uczeń będzie wykonywał na sobie. Na początku będzie liczyła się jego kreatywność i pomysłowość. Uczeń dokona pomiarów poprzez poznanie różnych metod i sposobów. Zadania mogą być wykonane na jednych lub kilku zajęciach – dodatkowo mogą być wykonywane w domu, jako ciekawostki. Wyniki uczeń będzie mógł porównać bezpośrednio – od razu lub na kolejnych zajęciach. Zadaniem ucznia jest „zmierzenie siebie” i udzielenie każdorazowej odpowiedzi na pytania, np.: „Jaka/jaki jest…?” „Ile…?”. Ilość zadań zależy od uczniów, zespołu, zainteresowania i pomysłowości nauczyciela i uczniów. Przykładowe zadania – pytania: 

  1. „Jaki jest Twój ciężar?” Uczeń staje na wadze i odczytuje pomiar – wynik w kilogramach. Wynik może być przeliczony na inne jednostki (umiejętność przeliczania jednostek). 
  2. „Czy wiesz, że długość stopy równa się długości przedramienia? Jak to sprawdzisz? Jak zmierzysz?” Tu będzie potrzeby pomysł. Późniejsza podpowiedź: „Odrysuj stopę na kartce papieru i ją zmierz. Przyłóż do kartki swoją rękę, zaznacz długość, zmierz. Porównaj wyniki”. 
  3. „Jaki jest obwód twojej głowy? Zmierz obwód głowy kogoś dorosłego w domu – jaka jest różnica?” (do wykorzystania sznurek, metr krawiecki). 
  4. „Jaka jest długość kciuka?”  
  5. „Jaka jest długość jelita cienkiego? Odmierz 5–6 m długości np. sznurka – taka jest długość jelita cienkiego u człowieka”.  
  6. Dla chętnych: „Trzymasz w koniuszkach palców końcówki włosów. Ile ich może być?”.
  7. „Szkielet dorosłego człowieka waży ok. 10 kg. Jaki to procent ciężaru ciała?” 

Zadania można tworzyć pod dany dział matematyczny – nawet „abstrakcyjne” zadania mogą być pomocne przy utrwalaniu umiejętności matematycznych, np. „Twoja odrysowana stopa, jaka to może być figura? – trapez, prostokąt. Narysuj tę figurę i zmierz jej boki/oblicz obwód/pole. Wszystko to w wyobraźni matematycznej.