Jak pomysłowo zapamiętywać trudne litery

Animator Ortograffiti: Iwona Kowalska

Klub Ortograffiti w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Waganowicach

Projekt polega na utrwaleniu zasad pisowni wyrazów z: u, ó, ż, rz, h, ch. Metodę musiałam dostosować do możliwości psychofizycznych ucznia. W pierwszej kolejności dzieci, które potrafią czytać samodzielnie, zapoznały się z tekstem z podręcznika pt. „O tym jak zostać wynalazcą i pomysłowo zapamiętywać litery”. Natomiast dzieci z nauczania wczesnoszkolnego wysłuchały z zaciekawieniem nagrania z Multiteki Ortograffiti – bajka do słuchania.

 Tekst zainspirował uczniów do stworzenia trudnych liter w różny sposób:

  • malowanie liter farbami,
  • lepienie plasteliną,
  • przyklejanie wydzieranki,
  • mocowanie nakrętek z recyklingu.

Do każdej litery przykleiliśmy podpisane przykładowe ilustracje, aby utrwalić i zobrazować daną zasadę. W trakcie zajęć dzieci robiły przerwę śródlekcyjną, na której wykonywały wybrane ćwiczenia ręki i gimnastykę rozmachową całego ciała.
Gotowe prace moich uczniów prezentują się na ścianie klasy i stanowią pomoc ortograficzną na lekcjach dla koleżanek i kolegów.
W nagrodę za wytężoną i owocną pracę dzieci dostały zakładki do książek z zasadami pisowni wyrazów trudnych.