Ilustrowany Słownik Ortograficzny

Animator Ortograffiti: Jolanta Dudek

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Celem projektu jest wielozmysłowe, globalne zapoznanie z wyrazami z trudnościami ortograficznymi. Projekt obejmuje cały jeden semestr. Zapis wyrazu z trudnością ortograficzną połączony z rysunkiem przedstawiającym zapisany wyraz jest świetną formą tworzenia wielowymiarowego obrazu danego wyrazu, który dzieci skuteczniej zapamiętują. Zajęcia składają się z zajęć wprowadzających, które polegają na odpowiednim przygotowaniu dłoni i palców oraz zajęć właściwych. Całej pracy towarzyszy słuchanie muzyki relaksacyjnej.