Grafomotoryka w ćwiczeniach

Animator Ortograffiti: Magdalena Misiag-Korwiel 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 5 w Toruniu

Celem zajęć było usprawnianie motorki ręki oraz rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Dzieci wykonywały ćwiczenia globalne ręki i dłoni: bark, ramię, staw łokciowy, przedramię, nadgarstki i paliczki palców za pomocą balona i wstążek. Kolejnym zadaniem było rysowanie obiema rękoma w ćwiczeniach Ortograffiti Mix oraz rysowanie śnieżnego bałwana – najpierw ołówkiem, potem flamastrem. Ponadto uczniowie projektowali innowacyjne tło za pomocą kreski według własnego pomysłu, przyciskając raz mocniej, raz słabiej narzędzie pisarskie.

W celu przyswojenia zasad pisowni wyrazów z rz i ż, wykorzystywaliśmy polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni wyrazów (skojarzenia). Zadanie realizowane było z muzyką relaksacyjną do koncentracji uwagi.