Gra w statki

Animator Ortograffiti: Katarzyna Bereś

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu

W ramach zajęć klubu Ortograffiti w II półroczu dzieci wykonały m.in. projekt „W statki gramy”. Podczas przygotowywania plansz i umieszczania na nich statków uczniowie doskonalili orientację przestrzenną i ćwiczyli umiejętność kodowania. Za pomocą ćwiczeń z serii Ortograffiti każdy z nich wybrał wyrazy z trudnościami ortograficznymi, które miały się pojawić w trakcie gry, a następnie przygotował kartoniki. Samodzielne ich wykonanie było jedną z form doskonalenia pisowni. Po zakończonych przygotowaniach nadszedł czas na wspólną grę, w trakcie której uczniowie ćwiczyli umiejętność planowania i uczyli się zdrowej rywalizacji.