Galeria Bratka oraz Jaskółka

Animator Ortograffiti: Edyta Szczepkowska

Klub Ortograffiti w Zespole Szkół Nr 2 w Markach

Galeria powstała w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem: „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”. Miała ona zachęcić uczniów do wykonywania ciekawych prac oraz udziału w konkursach. Na holu głównym powstała gazetka przygotowana przez koordynatora oraz samych uczniów. W czasie przerw społeczność szkolna mogła wykonywać aktywizujące i kreatywne ćwiczenia. Tydzień Świadomości Dysleksji zaowocował wieloma ciekawymi zadaniami dla uczniów! W związku z tytułem jaki nosiła tegoroczna edycja podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie tworzyli własne quizy online. Na holu szkoły został zorganizowany konkurs „Czym dla Ciebie jest świat cyfrowy?” oraz powstała krzyżówka z cyfrowymi hasłami. Za najciekawsze hasła uczniowie zostali nagrodzeni, a wykonane quizy posłużą nam do dalszej pracy! Dużym powodzeniem cieszyła się Galeria Bratka z pracami uczniów Klubu Ortograffiti.

Kolejny projekt nosił nazwę: Dlaczego jedna jaskółka wiosny nie czyni? Miał na celu utrwalenie pisowni wyrazów trudnych ortograficznie, związanych tematycznie z wiosną. Uczniowie najpierw wyszukiwali informacje, a potem czytali głośno wybrane przez siebie teksty i wyrazy związane z wiosną. Następnie zapisywali wyrazy trudne ortograficznie. Laureatami projektu zostali uczniowie należący do Klubu Ortograffiti. Uczniowie podsumowali projekt odpowiadając na pytanie: Dlaczego jedna jaskółka wiosny nie czyni? Projekt zakończyliśmy prezentacją prac.