Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Animator Ortograffiti: Aneta Ambroży

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

Nasi klubowi siódmo- i ósmoklasiści tym razem aktywnie włączyli się w organizację akcji „Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”.

Co rok temu wydarzeniu patronuje Polskie Towarzystwo Dysleksji i wspólnie podnosimy świadomość społeczną w zakresie wspierania trudności w uczeniu się i ukazywania potencjału osób z dysleksją. Podczas zajęć klubowicze prezentowali więc swoje talenty i odkrywali mocne strony. W głównym holu szkoły przygotowaliśmy gazetki tematyczne: o trudnościach w uczeniu się i metodach wspomagających rozwój dziecka, o metodzie Ortograffiti na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz o znanych i utalentowanych dyslektykach. Podczas tego tygodnia w działania naszego klubu zaangażowała się cała szkolna społeczność. W ramach gry „Sprawdź się. Trening czyni mistrza” podczas przerw zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy obsługi chętnie mierzyli się z rozmaitymi zadaniami, rebusami i zagadkami ortograficznymi. Wszystkie nasze działania ukazywały solidarność z uczniami z dysleksją, a na wszystkich, którzy brali udział w naszej grze, czekały certyfikaty mistrzów ortografii.