Czytanie i mnemotechnika

Animator Ortograffiti: Eliza Idczak

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

W tym roku do Klubu Ortograffiti włączyłam wszystkich uczniów swojej klasy – pierwszaków – ponieważ są to dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w szkole, doskonalą umiejętności czytania i słuchania, a także zapoznają się z podstawami ortografii i interpunkcji. Z tego też powodu w I semestrze roku szkolnego 2021/2022, w ramach zajęć zorganizowaliśmy klasowy projekt rozbudzający chęć czytania. Pierwszym zadaniem, związanym z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, było zmobilizowanie rodziców do nagrania audiobooka. Dzieci wysłuchały go pod koniec września, a następnie wykonały do niego ilustracje (https://youtu.be/6q_ZEh-pzCk).
Korzystaliśmy również z programu ClassDojo, w którym za przeczytane książki dzieci otrzymywały plusy. Za umówioną liczbę z jajek wykluwały się potworki. Zadanie miało na celu wzbudzić motywację zewnętrzną, która następnie przerodziła się w wewnętrzną. Stworki z programu towarzyszyły nam do ferii zimowych. Później zauważyłam, że uczniowie sięgają po książkę z własnej woli, kierowane zainteresowaniem, rzadziej w celu otrzymania nagrody w postaci punktów.
Ostatnim zadaniem związanym z tą częścią było omawianie lektur z wykorzystaniem lapbooków, technik plastycznych i teatralnych, quizów oraz wirtualnych escape roomów.

W II semestrze zaczęliśmy się uczyć mnemotechnik. W celu kształtowania pamięci i koncentracji, a także zwiększenia znajomości słownictwa dzieci poznały piktogramy, którymi zastępowały słowa wierszy i piosenek. Dzięki wykonanym obrazkom i współpracy obu półkul mózgowych nauka szła dużo szybciej. Piktogramy stosujemy również w celu zapamiętania reguł ortograficznych, zastępując trudne litery obrazkami. Są również historyjki, w których pojawiają się słowa (i obrazki do słów) z jedną tylko regułą ortograficzną (np. „Hałaśliwy hipopotam Henio huśtał się na huśtawce. Na głowie miał hełm. Nagle usłyszał hałas. To hiena Hiacynta krzyknęła do niego: Hej! Mam hamburgery!”).
W celu przyswojenia innych umiejętności językowych i przyrodniczych, dzieci poznały też metodę „zakładek osobistych” i „rzymski pokój”.