Czytamy z Bratkiem

Animator Ortograffiti: Dagmara Adamczyk

Klub Ortograffiti w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku

W zajęciach brali udział uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do III klasy gimnazjum oraz klas IV-VII szkoły podstawowej.

Każdy z uczniów wybierał bajkę z Księgi bajek terapeutycznych, następnie przez tydzień ćwiczył czytanie tekstu zarówno na zajęciach, jak i w domu czy internacie, by na kolejnym spotkaniu zaprezentować go przed kolegami. Uczniowie mieli również wymyślić kilka pytań do tekstu, które zadawali po lekturze bajki. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane gromkimi brawami. Młodsi uczniowie podczas zajęć rozwiązywali także zadania, dobrane dla nich przez nauczyciela pod kątem tematyki i trudności, w których chętnie pomagali im starsi koledzy.