Czytamy z Bratkiem oraz inne bajki i baśnie terapeutyczne

Animator Ortograffiti: Jowita Rutkowska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku

Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy II, uczęszczający na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Projekt realizowany był przy współudziale uczniów klas VII – VIII, którzy nie tylko czytali młodszym kolegom i koleżankom bajki, baśnie i opowiadania, ale również wykazywali własną inicjatywę podczas końcowej dyskusji oraz zadań dodatkowych (ćwiczenia, zabawy tematyczne itp.). Korzystaliśmy między innymi z mat i kul terapeutycznych, ilustracji, muzyki relaksacyjnej, pacynek i kukiełek, elementów dekoracyjnych, instrumentów muzycznych.

Tematyka, którą podjęliśmy oraz kreatywność uczestników spowodowały, że nasze działania były bardzo różnorodne. Dzięki temu nie wyczerpaliśmy wszystkich pomysłów i mogliśmy kontynuować projekt w drugim półroczu. Dzięki współpracy z lokalną policją, która przeprowadziła wśród młodszych uczniów zajęcia na temat bezpieczeństwa podczas wakacji oraz w ruchu drogowym, zainspirowani tą tematyką uczestnicy próbowali tworzyć własne opowieści, które prezentowali w miniteatrzyku przy pomocy własnoręcznie wykonanych kukiełek.