Czytamy z Bratkiem, Czytanie ze zrozumieniem

Animator Ortograffiti: Grażyna Wiśniewska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

Projekt Czytamy z Bratkiem
Z drugoklasistami zaczynamy od zabaw ruchowych metodą ruchu rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne oraz ćwiczeń pamięci sekwencyjnej. To grupa z dużymi problemami związanymi z wzajemną akceptacją i tolerancją. Ćwiczenia prowadzone MRR powodują, że dzieci zaczynają sobie ufać i chętniej podejmują współpracę w grupie. Następnie czytamy opowiadania Bratka. Dzieci słabo radzą sobie z płynnym czytaniem, dlatego umawiamy się na śledzenie czytanego tekstu i włączanie się w czytanie krótkich fragmentów. Aby poprawić stronę techniczną wykorzystujemy do ćwiczeń elementy metody 18 struktur wyrazowych. W ciągu pierwszych miesięcy intensywnie ćwiczyliśmy rozumienie słuchanego przekazu.
Dzięki pacynce Bratka, którą można przytulić i trzymać na kolanach dzieci zaczęły dostrzegać potrzeby innych. Rzadziej pojawią się zwroty „ja chcę”, a częściej „potrzebuję”, „czy ci pomóc”. Jest mniej tupania nogami i wzajemnej agresji. Bratek zaczął uspołeczniać moją grupkę. Dziękuję Bratku:)

Projekt Czytanie ze zrozumieniem
Z uczniami klasy V zaczynamy od psychogimnastyki, czyli zabaw ruchowych z metody Procus i Block oraz ćwiczeń pamięci sekwencyjnej. Następnie czytamy wybrane wcześniej przez dzieci teksty. Na początku były to krótkie teksty wybrane i opracowane przeze mnie. Teraz to dzieci biorą udział w proponowaniu i tekstów i demokratycznie głosują na te, które chcą opracowywać. Na zakończenie zajęć korzystamy z ćwiczeń ortograficznych z zeszytu ORTOGRAFFITI Mix. Z informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia z moimi klubowiczami wynika, że widoczna jest poprawa koncentracji uwagi. Co ciekawe, o ile wcześniej dzieciom nasze zajęcia kojarzyły się negatywnie i często wstydziły się przyznawać do uczestnictwa w nich, to teraz dzięki plakatom Ortomocni i innej formie tych zajęć, dzieci zaczęły czuć się dumne z przynależności do tej grupy.