Czytamy z Bratkiem

Animator Ortograffiti: Ewa Zdrojewska

Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole założyliśmy Klub Przyjaciół Bratka. Podczas zajęć uczniowie klas I–III chętnie i z uwagą słuchają bajek, odpowiadają na pytania do tekstu, starają się poprawnie wykonywać ćwiczenia, rysują oraz bawią się. Klubowicze bardzo polubili spotkania z Bratkiem.

Celem projektu było zachęcenie do nauki czytania, wypowiadania się, wywołanie zaciekawienia, osiągnięcie przez dzieci większej samodzielności i gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Wyznaczeni uczniowie klasy III przygotowywali się w domu do głośnego odczytania dowolnego utworu z literatury dziecięcej młodszym dzieciom. Do ćwiczonego tekstu układali ok. 5 pytań. Co 2 tygodnie w wyznaczonym dniu po lekcjach lub przed lekcjami spotykali się z klasą 0 i czytali dzieciom literaturę dziecięcą. Po przeczytaniu zadawali uczniom przygotowane pytania. Dzieci odpowiadały na nie, a także kolorowały kolorowanki i lepiły z plasteliny bohaterów występujących w tekście. Dzieci z radością i niecierpliwością czekały na kolejną wizytę starszych kolegów i koleżanek.