Czytamy z Bratkiem

Animator Ortograffiti: Małgorzata Jopek

Klub Ortograffiti w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach

W tym roku przygodę z Klubem Ortograffiti rozpoczęły pierwszaki. Zaczęliśmy od projektu „Czytamy z Bratkiem”. Do projektu zaprosiliśmy starszych klubowiczów. Czytali oni pierwszakom o Bratku, a potem wspólnie malowaliśmy jego portrety. Na kolejnych czwartkowych spotkaniach poznawaliśmy przygody Bratka, który wspierał nas w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i zachęcał do czytania książek. W czasie zajęć były rozmowy w kręgu, a także inne zabawy związane ze zbieraniem słodkich upominków i naklejek. Dzięki temu projektowi uczniowie nie tylko pokonywali swoje trudności w uczeniu się, ale także dobrze się bawili, dzielili się swoimi pomysłami, integrowali się i wzajemnie sobie pomagali. Wszyscy czekali na kolejne opowiadania Bratka. W czasie omawiania przeczytanych tekstów korzystaliśmy z ćwiczeń z serii ORTOGRAFFITI z Bratkiem.