Czytam Bratkowi

Animator Ortograffiti: Iwona Czarnecka

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie

Dzieci czytają w klasie raz w tygodniu wybraną książkę, a następnie wykonują do niej ilustracje i układają pytania z zagadkami. W klasie powstała księga, którą dzieci zatytułowały Księgą Bratka. Zabierają ją razem z pacynką Bratka do domu, żeby poczytać Bratkowi. W Księdze dzieci samodzielnie malują okładkę przeczytanej książki oraz wklejają zdjęcia z czytania w domu. Księga zawiera także kopertę, do której dzieci mogą wrzucać liściki do nauczyciela.