Czytam Bratkowi

Animator Ortograffiti: Joanna Kowalczyk

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach

W ramach Szkolnego Klubu Ortograffiti uczniowie klas II i III wzięli udział w projekcie „Czytam Bratkowi”. Każdy z uczniów podczas zajęć stworzył swojego Bratka, a następnie raz w miesiącu odbywały się zajęcia, podczas których uczniowie wypożyczali z biblioteki ulubioną książkę i czytali ją Bratkowi, doskonaląc w ten sposób umiejętność i technikę czytania.