Części mowy w wiosennej odsłonie

Animator Ortograffiti: Alicja Skweres

Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu

Klub Ortograffiti w naszej szkole przygotował projekt „Części mowy w wiosennej odsłonie”. Uczniowie wykonali wiosenny plakat. Na początku wycięli z kolorowego papieru elementy dekoracyjne: bociany, motyle, żabę oraz słońce. Następnie ustnie układali zdania nawiązujące do wyciętych obrazków. Kolejnym krokiem było podzielenie wyciętych wyrazów na trzy kategorie: rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki oraz zaznaczenie ich odpowiednim kolorem: rzeczowniki na niebiesko, czasowniki na czerwono, a przymiotniki na zielono. Po dokonaniu kategoryzacji uczniowie układali zdania z rozsypanek wyrazowych i przyklejali je do plakatu. Plakat został przywieszony na gazetce w Klubie Ortograffiti i służy jako pomoc dydaktyczna. 🙂