Maj z Metodą Ortograffiti

Metoda Ortograffiti przeżywa swój renesans! Wielu nowych nauczycieli chce ją poznać i z niej korzystać. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że coraz więcej dzieci wymaga dodatkowego wsparcia. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne poszukują sprawdzonych sposobów pracy, a takim jest bez wątpienia Metoda Ortograffiti.

Proponowany cykl spotkań online pozwoli lepiej poznać METODĘ ORTOGRAFFITI, która sprawdza się w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się, zarówno tymi o charakterze dyslektycznym, jak i wynikającymi z różnego typu zaniedbań.

Cykl obejmuje 4 spotkania, każde poświęcone innemu zagadnieniu lub etapowi edukacji. Tym, co je łączy jest PODEJŚCIE PRAKTYCZNE, czyli sprawdzone rozwiązania, instruktaże krok po kroku, pomysły doświadczonych pedagogów, aktywny udział uczestników.

Zapisz się już dziś!

SPOTKANIE 1. 8 maja, godz. 18.00: Jak zadbać o to, by każdy uczeń pracował w swoim zeszycie ćwiczeń – sprawdzone sposoby
ZAPISZ SIĘ

SPOTKANIE 2. 15 maja, godz. 18.00: Praktyczny instruktaż wdrożenia Metody w klasach IV–VI
ZAPISZ SIĘ

SPOTKANIE 3. 22 maja, godz. 18.00: Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia. Dyskalkulia. Metoda Ortograffiti w pracy z uczniami klas IV–VI
ZAPISZ SIĘ

SPOTKANIE 4. 29 maja, godz. 18.00: Praktyczny instruktaż wdrożenia Metody w edukacji wczesnoszkolnej
ZAPISZ SIĘ