Klub Animatorów Ortograffiti

Przedstawiamy pomysł na powstanie Klubu Animatorów Ortograffiti. Prosimy zapoznać się z nim i wyrazić swoją opinię. Kluby rozpoczną działanie tylko wtedy, gdy okaże się, że są naprawdę potrzebne nauczycielom pracującym Metodą Ortograffiti.

Klub Animatorów Ortograffiti, to grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących Metodą Ortograffiti.

W Klubach Animatorów Ortograffiti:

 • dzielimy się swoimi sukcesami i rozmawiamy o trudnościach,
 • wspólnie wypracowujemy takie rozwiązania, które najlepiej pomogą dzieciom,
 • analizujemy różne sposoby postępowania za pomocą studium przypadku,
 • weryfikujemy stosowane metody, by popełniać jak najmniej błędów,
 • dzielimy się swoimi wypracowanymi metodami, by inni mogli z tego skorzystać,
 • rozwijamy swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne i skuteczne metody.
Grafika
A wszystko po to, by:

 • Przezwyciężyć poczucie osamotnienia często towarzyszące nauczycielom zajmującym się pomocą uczniom.
 • Zyskać większą pewność w doborze metod pracy.
 • Prowadzić atrakcyjne zajęcia, które przyciągną uczniów.
 • Mieć większą satysfakcję z wykonywanej pracy.
Grafika

Klub Animatorów Ortograffiti istnieje wirtualnie, a jego istota sprowadza się do cyklicznych, comiesięcznych spotkań online. Spotkania mają charakter zamknięty.

Członkiem Klubu może zostać nauczyciel, który:

 • ukończył kurs Animatora Ortograffiti I stopnia;
 • pracuje Metodą Ortograffiti z uczniami,
 • chce aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w spotkaniach Klubu, dzieląc się swoimi wątpliwościami, pomysłami, doświadczeniami.
Grafika

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Operon – twórca Metody Ortograffiti – jednak odpowiedzialność za tematykę, częstotliwość i przebieg spotkań spoczywa równo na wszystkich członkach Klubu.


Prosimy o wyrażenie swojej opinii. Kliknięcie w przycisk nie jest ani zobowiązaniem, ani zapisaniem się do Klubu Animatorów Ortograffiti – jest jedynie wyrażeniem opinii na temat pomysłu.