Czas zarejestrować Klub Ortograffiti

Początek roku szkolnego, to najlepszy czas na zarejestrowanie Klubu Ortograffiti. Nie warto zwlekać, bo pierwsza wysyłka gadżetów jest zaplanowana na 11 września. Jeśli uda się zarejestrować Klub do 10 września, to uczniowie dostaną gadżety już na jednych z pierwszych zajęć. Oczywiście możecie to zrobić też późniejrejestracja jest możliwa do końca marca 2024 roku. TUTAJ można znaleźć więcej informacji, jak zarejestrować klub.  

Uczniowie dostają gadżety klubowe, a co zyskuje nauczyciel, który zarejestrował Klub?  

  • plakaty informujące o realizacji profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 
  • możliwość publikowania relacji z działalności swoich klubów – zobacz relacje innych nauczycieli
  • Certyfikat Innowatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla siebie i Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji dla szkoły. 


Mamy też niespodziankę – profesjonalne narzędzia rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, które przydadzą się zwłaszcza na początku roku szkolnego. Są to kwestionariusze rozpoznawania ryzyka dysleksji w klasach I-III opracowane przez prof. Martę Bogdanowicz oraz kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV-VI przygotowany przez Renatę Czabaj. 
 

Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – klasa I
Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – klasa II
Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – klasa III
Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV-VI