180 mln na zajęcia specjalistyczne dla szkół od MEiN

Od 1 marca 2022 roku szkoły będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Jak podaje MEiN wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów.  

TUTAJ można pobrać pełną informację na temat pozyskania środków MEiN na specjalistyczne zajęcia wraz z propozycją konkretnych zajęć.

Do 21 lutego br. dyrektorzy szkół przekażą do organu prowadzącego informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole. 

Zajęcia będą mogły być prowadzone od 1 marca br., ale to szkoła – stosownie do swoich potrzeb i możliwości – zadecyduje o terminie ich rozpoczęcia. Zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br.  

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023. 

Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie MEiN TUTAJ.  

Środki MEiN są szansą na sfinansowanie Klubów Ortograffiti

1. Czym są Kluby Ortograffiti? 

Są to zajęcia specjalistyczne, które realizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w atrakcyjnej formie. Najczęściej prowadzą je terapeuci pedagogiczni, pedagodzy lub psycholodzy w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub innych o charakterze terapeutycznym. Są adresowane do uczniów szkoły podstawowej wymagających wsparcia w uczeniu się czytania i pisania, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz niedostymulowanych edukacyjnie lub środowiskowo. 


2. Kluby Ortograffiti a Metoda Ortograffiti 

Zajęcia w Klubach są prowadzone w oparciu o Metodę Ortograffiti, na którą składają się:  

  • zestaw zeszytów ćwiczeń dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej – do zakupu przez rodziców 
  • obudowa metodyczna i szkoleniowa dla nauczycieli, w tym między innymi: scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, baza projektów edukacyjnych, kursy internetowe rozwijające kompetencje z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – bezpłatne dla nauczycieli.
     

3. Co zrobić, by w szkole zaczęły działać Kluby Ortograffiti? 

Nauczyciel specjalista, który podejmie się tego zadania powinien wykonać następujące kroki: 

Krok 1.  Ukończyć certyfikowany kurs Animatora Ortograffiti. 

Jest to kurs internetowy “Animator Ortograffiti – nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej” dostępny na platformie Mobilna szkoła. 

Krok 2. Założyć Klub w szkole, zapraszając do niego uczniów wymagających dodatkowego  wsparcia, a następnie go zarejestrować. 

Krok 3. Prowadzić zajęcia w oparciu o Metodę Ortograffiti (Rodzice kupują zeszyty ćwiczeń z serii Ortograffiti) – 1-2 godzin dydaktycznych w tygodniu. 

Krok 4. Realizować projekty edukacyjne z bazy udostępnionych projektów.


Wszystkie propozycje i materiały dla nauczycieli są bezpłatne.
 

Więcej szczegółów na temat Klubów można znaleźć TUTAJ 

Niezbędne informacje do pobrania KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ

 

Źródło:  

MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/180-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej (dostęp: 15.02.2022).