Marta Badowska. Liderka Ortograffiti na Pomorzu

Zagorzała zwolenniczka łamania schematów i wychodzenia poza szablon.

Specjalista terapii pedagogicznej, filolog klasyczny, wkrótce oligofrenopedagog, pasjonatka aktywnego, zindywidualizowanego podejścia do dzieci, nauczania wielozmysłowego i pracy poprzez zabawę, a jednocześnie
w oparciu o mocne strony.

Z zapałem uczę dzieci, które mają największe kłopoty z powodu głębokiej dysleksji.

Autorka szkoleń i warsztatów na temat pracy na mocnych stronach, elastyczności w myśleniu i działaniu. Założycielka Studia Hulajnoga, prowadzącego zindywidualizowaną terapię dysleksji.

Społeczny dyrektor Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, współautorka szkoleń i konferencji, konsultant do spraw specyficznych trudności w uczeniu się w aspekcie prawnym i praktycznym, terapeuta dysleksji.

Prywatnie odrobinę zwariowana mama dwójki (prawie) nastolatków, spełniona żona, fanka biegania i rowerzystka, mól książkowy, idealistka, miłośniczka starożytnej historii, kultury i języków, fanka muzyki rockowej.

 

Izabela Mańkowska. Liderka Ortograffiti na Pomorzu

Pomagam dzieciom rozwijać skrzydła, a rodzicom rozumieć potrzeby ich dzieci.

Jestem terapeutką pracującą metodą Ortogarffiti. Do swojej pracy, jak i codziennego życia, podchodzę w sposób zadaniowy. W wykonywaniu zadań zawsze towarzyszy mi pasja i wiara w możliwości rozwojowe każdego dziecka. Specjalizuję się w terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Bardzo bliska jest mi również terapia behawioralna, którą wykorzystuję w pracy terapeutycznej z dziećmi.

Jestem autorką publikacji, pomocy terapeutycznych oraz programów multimedialnych wspierających rozwój dzieci
z trudnościami w nauce. Współtworzyłam też Metodę Ortograffiti z Bratkiem oraz kursy internetowe dla nauczycieli
i specjalistów zajmujących się terapią dzieci.

Pracuję w szkole jako terapeuta pedagogiczny. Brałam i biorę aktywny udział w konferencjach naukowych z zakresu pedagogiki, psychologii, socjoterapii oraz terapii behawioralnej. Przez wiele lat prowadziłam szkolenia, wykłady, warsztaty dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców i specjalistów.

Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą podchodzącą z szacunkiem do życia. 

 

Agnieszka Krak. Liderka Ortograffiti na Mazowszu i Podlasiu

Pracuję w szkole społecznej. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i terapeutą pedagogicznym.
Od kilku lat prowadzę szkolenia z zakresu pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce
(Lider Ortograffiti).

Specjalizuję się w pomocy dziecku ze specyficznymi trudnościami w nauce, przeprowadzaniu trudnych rozmów
z rodzicami, nieustannie poszukuję kreatywnych rozwiązań w procesie uczenia.
Jestem laureatką nagrody Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zostałam odznaczona Srebrnym Medalem Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Inspiruje mnie dobra literatura, podróże oraz ludzie z pasją. W wolnych chwilach zajmuję się aktywnym wypoczynkiem
z rodziną. Prywatnie mama i żona, miłośniczka książek, odpoczynku na łonie przyrody.

         

Katarzyna Mierzejewska. Liderka Ortograffiti na Mazowszu i Podlasiu


 
Pracuję w szkole społecznej, na co dzień uczę języka polskiego, od kilku lat prowadzę szkolenia z zakresu pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce (Lider Ortograffiti).
 
Specjalizuję się w pomocy dziecku ze specyficznymi trudnościami w nauce, przeprowadzaniu trudnych rozmów
z rodzicami, nieustannie poszukuję kreatywnych rozwiązań w procesie uczenia. Jestem laureatką nagrody Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 
Inspirują mnie kreatywne osoby, które robią coś więcej ponad pracę zawodową, tworząc prywatne arcydzieła. Prywatnie, mama i żona, w wolnej chwili, których wciąż za mało, zaczytana w dobrej książce.

     

 

Benita Wolska. Liderka Ortograffiti na Mazowszu

Pedagog-terapeuta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10 na warszawskich Bielanach

Z Ortograffiti od samego początku.

Zajmuję się terapią dzieci i młodzieży z wszelkimi trudnościami w nauce. Rodziców i opiekunów nie pozostawiam bez wskazówek i rad. Przez wiele lat prowadziłam szkolenia, wykłady, warsztaty dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców
i specjalistów. W poradni dodatkowo prowadzę terapię EEG Biofeedback.  Na moich zajęciach nie brakuje kreatywności, humoru i elementów artterapii.

Prywatnie jestem dojrzałą kobietą, (chyba) spełnioną rodzinnie i zawodowo, choć nadal poszukującą nowych rozwiązań, ciekawych ludzi i wspaniałych miejsc na Ziemi . 

 

Dagmara Betlejewska. Liderka Ortograffiti w województwie kujawsko-pomorskim

Pedagog szkolny w szkole podstawowej , terapeuta dysleksji, współtwórca koncepcji serii Ortograffiti dla szkoły podstawowej, liderka Ortograffiti w regionie bydgoskim- realizatorka szkoleń i warsztatów.

Na co dzień, od lat, satysfakcjonuje mnie i pasjonuje praca z dziećmi w różnych obszarach.

Pochłaniają mnie podróże, dobre książki  oraz kontakty z inspirującymi ludźmi. 

 

 

Maria Foryś. Liderka Ortograffiti w Małopolsce

Gdy prawo do śpiewania miałoby tylko dziesięć najzdolniejszych ptaków, odgłosy lasu byłyby nudne i monotonne.
W pracy terapeutycznej nieustannie próbuje łączyć terapię zaburzonych funkcji u dzieci z rozwojem ich uzdolnień oraz twórczego potencjału. Zwolenniczka wspomagania rozwoju zdolności w terapii pedagogicznej.

Od blisko 20 lat czynny terapeuta i diagnosta dzieci „podwójnie wyjątkowych” w krakowskim poradnictwie psychologiczno
–pedagogicznym. Założyciel pierwszego w Polsce The Centre of Gifted and Speech Therapy “Twice exceptional children and adults”, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddziału w Niepołomicach/Krakowa. Przygotowuje pracę doktorską z mocnych stron dysleksji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w trakcie studiów z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Z wykształcenia pedagog, neurologopeda i terapeuta pedagogiczny.
Autorka wielu prac poświęconych zdolności, rozwoju języka i mowy u dzieci i młodzieży, w tym opublikowanego przez Ministerstwa Edukacji Narodowej krajowego modelu pracy z uczniem zdolnym. Wykładowca kursów z diagnozy i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi z szkolenia i warsztaty, ekspert w projektach ORE. Obecnie koordynator standardów poradnictwa psychologiczno
–pedagogicznego w województwie małopolskim. Z Ortografii całym sercem związana od początku.

 

Anna Kubarewicz. Lider Ortograffiti w regionie warmińsko-mazurskim

Pasjonatka książek i miłośniczka wszelkich odmian zielonej oraz białej herbaty. Z zamiłowanie do słowa została nauczycielem języka polskiego, lecz w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na pracę terapeutyczną skończyła studia logopedyczne i pomaga dzieciom z wadami wymowy „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Wkrótce terapeuta pedagogiczny, który z radością zajmie się pomocą dzieciom z problemami dysleksji i dysgrafii. Lubi, gdy słowo jest pięknie napisane, dlatego w wolnych chwilach oprócz czytania książek oddaje się sztuce kaligrafii. Specjalizuje się także w terapii ręki i wierzy, że uczeń z dysgrafią może także pięknie pisać. Nie lubi tkwić
w bezruchu, dlatego stale poszukuje, doczytuje i aktywnie się realizuje.

Prywatnie żona i mama Marysi, Szymka oraz Jasia, którym uwielbia czytać książki. Interesuje się także malarstwem i lubi podróże z rodziną.

 

Agnieszka Hunczak-Kielarska. Liderka Ortograffiti w województwie lubuskim
 

Pedagog i specjalista terapii pedagogicznej przez lata pracujący w gimnazjum, obecnie w szkole podstawowej.

Specjalizuję się w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce i stale poszukuję rozwiązań jak pomóc uczniom osiągnąć sukces i polubić siebie. Szczególnie interesują mnie zagadnienia, związane z budowaniem motywacji wewnętrznej. Brałam i biorę aktywny udział  w szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych z zakresu pedagogiki i psychologii. Od wielu lat pracuję z uczniami metodą Ortograffiti.

Prywatnie szczęśliwa mama i żona. W wolnym czasie czytam, gotuję, gram w siatkówkę i spędzam czas wspólnie z rodziną.

 

 
Marta Kuczyńska. Liderka Ortograffiti na Lubelszczyźnie

Uczniom z dysleksją pomaga odkrywać drzemiący w nich potencjał i stwarza im okazje do osiągania sukcesów. 

Od lat zafascynowana tematyką dysleksji i zainspirowana metodą „ Ortograffiti”. Entuzjasta twórczej pracy terapeutycznej
z uczniami ze SPE. Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, mediator, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Za punkt honoru stawia sobie podnoszenie świadomości, dotyczącej zjawiska dysleksji w swoim środowisku. Podkreśla rolę wczesnej diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Inspiruje nauczycieli do poszukiwania skutecznych metod pracy z uczniem dyslektycznym. Rodziców postrzega jako sojuszników w procesie terapeutycznym i wychowawczym. Wspiera ich w trudnej roli opiekuńczo-wychowawczej poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konsultacji oraz „grup wsparcia”.

Pracuję w szkole podstawowej jako pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny.
W pracy terapeutycznej podkreślam rolę pozytywnego myślenia oraz odpowiedniej motywacji. Dbam o dobry klimat
w grupach terapeutycznych i zabiegam o naturalny rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u swoich podopiecznych. Uczę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wdrażając program mediacji rówieśniczych w mojej szkole. Zachęcam uczniów do rozwijania swoich talentów. Promuję twórczość literacką dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, akcji czytelniczych oraz opiekę nad zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej. Angażuję uczniów z dysleksją w życie szkoły oraz doceniam ich wysiłek włożony w pokonywanie codziennych trudności. Nieustannie troszczę się o swój rozwój osobisty. Uczę się, odkrywam, poszukuję inspiracji. Najbardziej cenię sobie odpoczynek w rodzinnym gronie. Jestem miłośniczką czytelnictwa i zumby.

 

Agnieszka Barber. Liderka Ortograffiti na Śląsku
 

Jestem pedagogiem-terapeutą, socjoterapeutą, psychoprofilatykiem, terapeutą zajęciowym. Mieszkam w Krakowie. Pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Wspieram nauczycieli. Moja praca jest oparta na szacunku i zaufaniu do dziecka oraz wierze w jego rodziców.

Na co dzień wpieram i staram się inspirować rodziców i specjalistów.

Dzielę się z ludźmi tym, z czym sama spotykam się na swojej rodzicielskiej i zawodowej drodze. Są to doświadczenia wyrastające z głębokiego szacunku do dziecka i zaufania do jego kompetencji. W pracy opieram się na szczerości i autentyczności. „ W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość” – te słowa Alberta Einsteina towarzyszą mi na o dzień w pracy. Prywatnie: jestem mamą dorastających trojaczków, optymistką, przekonaną, że naprawdę można wszystko, wystarczy chcieć i znaleźć w sobie odwagę do zmiany. Początkiem jest wsłuchanie się w siebie oraz zaufanie dziecięcej kompetencji – do tego przede wszystkim inspiruję rodziców i specjalistów z którymi pracuję.

 

Paulina Kinastowska. Liderka Ortograffiti w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim

Pasjonatka oceniania kształtującego i metod aktywnych w edukacji.

Polonistka, terapeuta pedagogiczny, bibliotekarka, już niedługo terapeuta integracji sensorycznej. Od 7 lat pracuję w niewielkiej szkole podstawowej, gdzie szczególną troską otaczam dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się. W swojej pracy staram się ruszyć uczniów z ławek i zachęcać do znalezienia swojego sposobu uczenia się. Z wielkim zaangażowaniem prowadzę kółko teatralne, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Swoje miejsce w edukacji i nauczaniu znalazłam właśnie w terapii i to w niej pokładam największe nadzieje na wyrównywanie szans w szkole. Uwielbiam poszerzać swoją wiedzę i nie przestaję się uczyć.13 lat harcerstwa sprawiło, że miłość do lasu i gitary pozostały w moim sercu. 

Prywatnie jestem mamą dwójki małych chłopców. Czas "wolny" najchętniej spędzam właśnie z nimi. Jestem uzależniona od czekolady i książek.

 

Elwira Berej. Liderka Ortograffiti na Lubelszczyźnie

Jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej. Metodę Ortograffiti poznawałam „od podszewki”, pracując przez wiele lat z moimi uczniami z wykorzystaniem zeszytów „Ortograffiti”. Obecnie jestem Liderem Ortograffiti w województwie lubelskim. Jestem zdania, że metoda projektu sprawdza się na wielu płaszczyznach , od lekcji języka polskiego , poprzez pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po rozwiązywanie problemów wychowawczych. Od wielu lat prowadzę warsztaty dla młodzieży rozwijające  kreatywność i twórcze myślenie.

Pasjonuje mnie wystrój wnętrz, najbliższy jest mi styl skandynawski. Wolny czas spędzam odkrywając mało znane, ale warte uwagi,  zakątki naszego kraju.

 

 

Joanna Duroł. Liderka Ortograffiti na Dolnym Śląsku 

Jestem dyplomowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i informatyki. Zajmuję się terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Jestem nauczycielem aktywnym, ciekawym nowości, poszukującym i refleksyjnym. Cały czas zależy mi na własnym rozwoju i poszerzaniu swoich kompetencji. Wszystko to robię z myślą o dzieciach i dla dzieci - One są dla mnie najważniejsze. Dostrzegam talenty w każdym dziecku i rozwijam je poprzez indywidualne podejście.
                  
Jestem miłośniczką nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Od kilku lat aktywnie realizuję projekty edukacyjne krajowe i międzynarodowe. Otrzymałam wyróżnienie za Ogólnopolski Projekt eTwinning „24 zadania na czas oczekiwania”. Dzięki współpracy z innymi nauczycielami zdobywam nowe doświadczenia i umiejętności, które wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi.

Prywatnie jestem szczęśliwą matką dorosłej córki Oli. Samotnie uwielbiam czytać książki, z mężem słuchać muzyki, podziwiać obrazy. Interesuję się fotografią. Lubię wędrować po górach i zachwycać się pięknym polskim krajobrazem.  Jestem marzycielką i świat widzę w kolorach tęczy.

 

 

Katarzyna Kmicikiewicz. Liderka Ortograffiti na Podkarpaciu

Pedagog  w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przemyślu, pracowałam tez w szkole podstawowej. Liderka Ortograffiti od trzynastu lat. Specjalizuję się w diagnozie i terapii pedagogicznej, wczesnym wspomaganiu rozwoju, pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera. Terapeuta Instrumental Enrichment. Wkrótce tyflopedagog. 

Poszukuję skutecznych rozwiązań w pracy z dziećmi w różnym wieku ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Optymistka, miłośniczka filmu, sudoku, poznawania nowych miejsc i ludzi, kuchni włoskiej. Inspirują mnie ludzie z pasją.

 

Olga Tymińska. Liderka Ortograffiti w województwie kujawsko-pomorskim

Jestem nauczycielem terapeutą pedagogicznym. Pracuję z dziećmi i młodzieżą już sporo lat. Z Ortograffiti jestem związana  od momentu powstania pierwszych ćwiczeń. Byłam jedną z twórczyń koncepcji ćwiczeń dla klas 4-6. Kibicowałam serii z Bratkiem.

Chętnie dzielę się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzę szkolenia , warsztaty i spotkania dla nauczycieli oraz rodziców, którzy poszukują ciekawych metod, lubią w swojej pracy innowacje i chętnie swoją wiedzę łączą z praktycznymi radami. Prowadziłam zajęcia ze studentami Studium podyplomowego Pedagogiki Korekcyjno- Kompensacyjnej na UMK w Toruniu.

Cieszę się ,że mogę brać udział w spotkaniach z Animatorami Ortograffiti. To nowy, zapewne ciekawy rozdział w moim życiu. Lubię czytać książki, oglądać dobre filmy i podróżować. Wraz z mężem i dwójką dorosłych już synów zwiedziłam swój kraj, to co mi bliskie. Teraz planuję poznawać i zwiedzać to, co jest dalej.