Metoda Ortograffiti z Bratkiem. Nowa edycja

 

                              

Zajrzyj do środka Zajrzyj do środka Zajrzyj do środka Zajrzyj do środka Zajrzyj do środka Zajrzyj do środka
           

Kup teraz

 

Teraz Ortograffiti z Bratkiem jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby uczniów i nauczycieli

Co się zmieniło w nowej edycji?

1. Pozwala odkryć mocne strony dziecka i dopasować do nich zindywidualizowane ćwiczenia. W ten sposób Ortograffiti spełnia wymogi nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Bajki terapeutyczne są zamieszczone w jednej publikacji z ćwiczeniami – dzięki temu dzieciom łatwiej jest pracować, bo korzystają z jednej, a nie dwóch publikacji.

3. Liczba ćwiczeń jest dostosowana do 45-minutowych zajęć.

4. Scenariusze zajęć zostały skrócone i uproszczone, a tym samym dostosowane do 45-minutowych zajęć.

5. Możliwy jest zakup pojedynczych zeszytów – oddzielnie na każdy semestr.

 

Dzięki Ortograffiti uczeń:

 • usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne,
 • rozwija i doskonali umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,
 • rozwija i doskonali umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
 • doskonali umiejętność poprawnego mówienia,
 • rozwija się emocjonalnie i społecznie,
 • ma wyższą motywację do pracy,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • wspiera swoje mocne strony.

  

  

Ortograffiti z Bratkiem dla ucznia

Uczniowie otrzymują teczki z kompletem materiałów odpowiadających poziomowi danej klasy.

Teczka zawiera:

 • dwa zeszyty ćwiczeń – część pierwszą i część drugą, w których znajdują się bajki terapeutyczne z ilustracją do pokolorowania,
 • karty pracy domowej i oceny postępów dziecka,
 • teczka do przechowywania materiałów.

Utwory z płyty CD „Słucham z Bratkiem” są dostępne do pobrania tutaj: www.ortograffiti.pl/sluchamzbratkiem.

 

Ortograffiti z Bratkiem dla nauczyciela

Obudowa dydaktyczna Ortograffiti obejmuje:

1. Przewodnik dla nauczyciela, a w nim:

 • ramowy program terapii,
 • rozkład materiału z planem wynikowym,
 • zestaw dodatkowych ćwiczeń terapeutycznych,
 • 32 scenariusze 45-minutowych zajęć.

2. Narzędzia do diagnozy trudności i oceny postępów oraz kwestionariusz mocnych stron ucznia.

 

Konstrukcja serii

Na trzyletni cykl edukacji przewidziano 6 zeszytów ćwiczeń, po dwa na każdy rok szkolny.

Ćwiczenia w zeszytach podzielono na bloki. W każdym jest ich szesnaście. Każdy blok wyróżniono innym kolorem, by ułatwić poruszanie się po zeszycie. Materiał zawarty w jednym bloku dostosowany jest do 45-minutowych zajęć.   

 

Przebieg pracy

Każdy blok został podzielony na części.

1. Wstęp do pracy: przeczytanie lub wysłuchanie bajki terapeutycznej.

Zobacz bajkę

 Bajka 1 - posłuchaj [6,08 MB]

  

 Bajka 2 - posłuchaj [7,59 MB]

  

 Bajka 3 - posłuchaj [6,59 MB]

  

2. Organizacja i mobilizacja: wykonanie ćwiczeń związanych z bajką.

3. Wypracowanie gotowości do pracy: usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i motorycznych.

4. Praca właściwa: realizacja tematu zajęć (na przykład: Głoska i litera „T”, „t”), zakończona ćwiczeniem relaksacyjnym.

5. Podsumowanie pracy i ocena wysiłku dziecka.

Do każdego bloku zajęć przygotowano kartę pracy domowej i oceny postępów dziecka. Pierwsza strona umożliwia kontynuowanie pracy w domu, a druga ma służyć nauczycielowi i rodzicom. Nauczyciel po zakończeniu zajęć ocenia pracę dziecka i odznacza to na karcie oceny postępów dziecka. Dzięki temu rodzic jest na bieżąco informowany o postępach dziecka.

Zobacz przykładowe karty pracy

 

Kilka praktycznych wskazówek do pracy Metodą Ortograffiti z Bratkiem

Zajęcia powinny:

 • odbywać się w gabinecie terapii lub odpowiednio wyposażonej sali lekcyjnej,
 • być przeprowadzane systematycznie, gdyż metoda tylko wówczas jest skuteczna,
 • uwzględniać wszystkie fazy efektywnej terapii zgodnie ze scenariuszem zajęć,
 • realizować zasadę indywidualizacji pracy, co oznacza, że dobór ćwiczeń oraz czas przeznaczony na ich realizację powinny być dostosowane do potrzeb uczniów.

A ponadto:

 • Przed zajęciami uważnie czytamy scenariusz i wybieramy zabawy i ćwiczenia. Ułatwi to dalszą pracę i pozwoli uniknąć błędów. Zapoznajemy się z kartą postępów i ustalamy, które ćwiczenia trzeba koniecznie wykonać z dziećmi.
 • Przed przystąpieniem do pisania pamiętamy o „masażyku całej ręki”, szczególnie wtedy, gdy napięcie mięśni ręki jest zbyt duże i uniemożliwia swobodne pisanie.
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń przypominamy dzieciom o przyjęciu prawidłowej postawy ciała i właściwym sposobie trzymania przyboru do pisania.
 • Po wykonaniu ćwiczeń omawiamy efekty pracy, podkreślamy mocne strony