Relacja z 1. Kongresu Edukacyjnego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

 

W sobotę 20 września 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się 1. Kongres Edukacyjny Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej „Uczymy dla przyszłości”, w którym mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć jako partner edukacyjny.

 
 

W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 osób z całej Polski. Uroczyste rozpoczęcie Kongresu nastąpiło o godzinie 9.00.

 
   

Dużą liczbę uczestników przyciągnęła nowatorska forma krótkich wykładów oraz obecność uznanych ekspertów, także z zagranicy. W programie Kongresu znalazły się trzy bloki tematyczne, w których wystąpiło łącznie dziewięcioro prelegentów.

 
   

Niektórzy z nich zaprezentowali swoje wystąpienia w niekonwencjonalny sposób. Na przykład dr Grzegorz Piotr Kołodziej – jego wykład na pewno na długo pozostanie w pamięci wielu uczestników Kongresu, a o to właśnie chodziło.

     
                                        
     

Każdy z wykładowców miał 15 minut na przedstawienie swojego wystąpienia oraz zainteresowanie widowni swoją osobą. Nowatorskość tej formy wykładu polegała również na interakcji między prelegentami a uczestnikami.

     
                                        
     

Wszystkie wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki nim późniejsze rozmowy były niezwykle interesujące zarówno dla prelegentów, jak i dla słuchaczy. Szczególną sympatię publiczności zdobyła dr Katarzyna Wnęk-Joniec, która poruszyła słuchaczy, wprowadzając ich w świat sześciolatków. Dyskusjom nie było końca.

     
                                        
     

Organizatorzy Kongresu i jego partnerzy przygotowali dla uczestników konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Były to m.in.: pytania konkursowe dotyczące wykładów oraz konkurs SMS-owy Wydawnictwa Operon. Zorganizowano także loterię fantową – zebrane pieniądze przekazano na cel charytatywny – dla Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza.

   
                                        
     

W trakcie przerw nie zabrakło atrakcji dla uczestników. Partnerzy oraz sponsorzy Kongresu zapraszali do swoich stanowisk, gdzie prezentowali ciekawą ofertę wydawniczą. Nasze stoisko cieszyło się dużym – a może nawet i największym – zainteresowaniem.

   
   

Profesor Marta Bogdanowicz i Małgorzata Rożyńska – autorki książki Uczeń z dysleksją w domu – podpisywały wznowione wydanie tej publikacji.

     
                                         
     

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w dwóch turach warsztatów, odbywających się równolegle. Warsztaty poprowadzili zarówno polscy, jak i zagraniczni eksperci.

   
   

Przyszłościowa tematyka, kontakt z ekspertami oraz praktyczne warsztaty to główne założenia Kongresu. Mamy nadzieję, że każde wystąpienie było inspiracją do dalszego rozwoju pasji i motywacji w pracy nauczyciela. Dla nas udział w 1. Kongresie Edukacyjnym był przede wszystkim fantastyczną przygodą oraz możliwością poznania wielu perspektyw na wciąż zmieniającą się rzeczywistość (nie tylko szkolną).

   
                                       
     

Dodaj własny komentarz