Koalicja „Dziecko bez stopni”

W związku z projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty powstała koalicja „Dziecko bez stopni”. W jej założeniach znalazło się wprowadzenie oceny opisowej jako sposobu oceniania postępów uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Oznacza to, że szkolne stopnie zastąpione zostaną odpowiednikami w postaci symboli graficznych oraz uzupełnione wskazówkami, które pomogą dzieciom się uczyć. Ciekawie na ten temat pisze Jarosław Kordziński na swoim blogu.

Na stronie koalicji gromadzone są wyrazy poparcia dla inicjatywy, które zostaną przedstawione Ministerstwu Edukacji Narodowej. W ramach działań stworzona ma zostać m.in. baza materiałów dla rodziców i nauczycieli wyjaśniająca sposoby oceniania.

Więcej informacji o akcji znajdą Państwo na oficjalnej stronie: http://dzieckobezstopni.pl/.

                        
     

Dodaj własny komentarz