Zmiany prawne

W prawodawstwie oświatowym nastąpiły znaczące zmiany. Są one efektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy te zmiany, które są istotne w kontekście naszej współpracy.

Czy rodzice mogą finansować zakup Ortograffiti?

Tak. W świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty rodzice mają prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą wykorzystywane przez ich dzieci podczas zajęć obowiązkowych. To oznacza, że rodzice nie mogą finansować materiałów, z których dzieci będą korzystały podczas lekcji (zajęć obowiązkowych). Natomiast prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników i ćwiczeń do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników i ćwiczeń do zajęć dodatkowych np. dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych. Rodzice, tak jak do tej pory, mogą pokrywać koszty tych materiałów.

 
Dowiedz się więcej
       
 

Jak zostać trenerem Ortograffiti

Zależy nam, by każdy nauczyciel pracujący Metodą Ortograffiti stał się jej znawcą, czyli dokładnie znał jej założenia metodyczne i wskazania praktyczne. Zapraszamy wszystkich nauczycieli pracujących Metodą Ortograffiti do udziału w internetowym kursie Trenera Ortograffi.

Dowiedz się więcej
     
 
                           

                              

Kurs trenerów Ortograffiti

Celem kursu jest upowszechnienie wzorcowego sposobu korzystania z Metody Ortograffiti, czyli takiego, który w najwyższym stopniu gwarantuje jej skuteczność.

Skuteczność w pracy z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania zależy od wielu czynników, w tym od kompetencji specjalisty udzielającego pomocy, systematyczności, zaangażowania rodziców, motywacji ucznia i wielu innych. Niezwykle istotnym czynnikiem jest właściwe posługiwanie się metodami terapeutycznymi. Nawet najlepsza metoda nieprawidłowo stosowana nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Kurs Trenera Ortograffiti powstał właśnie po to, by przez upowszechnianie wzorcowych praktyk przyczyniać się do zwiększania skuteczności Metody. Chcemy by Metoda wciąż się rozwijała, by była aktualna, pomocna i skuteczna, a to jest możliwe tylko dzięki nauczycielom, którzy wykorzystują ją w praktyce.

Dowiedz się więcej

Multiteka trenerów

Portal internetowy zawierający ogromne bogactwo materiałów dydaktycznych dla nauczycieli pracujących Metodą Ortograffiti. Wśród nich:

  • narzędzia diagnostyczne,
  • filmy edukacyjne,
  • materiały metodyczne,
  • programy,
  • materiały audio,
  • inne.

Taka forma gwarantuje jeszcze większą wygodę korzystania z materiałów – wszystko znajduje się w jednym miejscu!

 
ZOBACZ
 

Kursy dla rodziców

Twórczy potencjał Metody Ortograffiti może przynieść wiele korzyści uczniom i ich rodzicom.

Dając wsparcie rodzicom, dostarczymy wsparcia dzieciom!

Jeśli edukacyjnej przygodzie uczniów towarzyszą trudności natury dyslektycznej, warto do współpracy zaprosić rodziców. Jest to uzasadnione tym, że wyniki edukacyjne i postępy w nauce zależą między innymi od tego, czy ćwiczenia są wykonywane poprawnie, od włożonego wysiłku oraz systematyczności ich wykonywania. Aby te warunki zostały spełnione, konieczne jest kontynuowanie pracy w domu. To właśnie dlatego wielu nauczycieli i terapeutów uznaje za bezcenne mądre zaangażowanie się rodziców w proces pomocy.

Dowiedz się więcej