Regulamin konkursu_Bratek wybierze mnie, bo..._(3)