Klub Ortograffiti

ZAŁÓŻ KLUB ORTOGRAFFITI W SWOJEJ SZKOLE I ZOSTAŃ ANIMATOREM ORTOGRAFFITI.                                                                                                                                    Zostań pionierem w animowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej według najnowszych standardów!

 

 

                                                                                                                WYKONAJ CZTERY PROSTE KROKI

Zostań certyfikowanym Animatorem Ortograffiti
- weź udział w kursie internetowym
Załóż Klub Ortograffiti Realizuj pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się
- wdrażaj nowatorskie projekty
Zdobądź Certyfikat Ortograffiti i dyplomy dla siebie, uczniów i swojej szkoły
  

Zapisz się

Kim jest Animator?

Animator Ortograffiti realizuje w swojej szkole pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się przez:

 • organizację szkolnych klubów Ortograffiti
 • wdrażanie nowatorskich projektów w oparciu o Metodę Ortograffiti

Animatorem może zostać: terapeuta, psycholog, pedagog, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, polonista oraz matematyk. Wszystkie osoby w szkole, które zajmują się lub chcą zajmować pomocą uczniom z trudnościami w uczeniu się. 
Im więcej animatorów w danej szkole, tym lepsze będą efekty!

Czym są Kluby?

Kluby są atrakcyjną formą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które jednocześnie realizują rozporządzenie MEN
 z dn. 9 sierpnia 2017 r.   
Do Klubu należą uczniowie, którzy:

 • uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, lub inne realizujące pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się, w tym dzieci z Klubów Przyjaciół Bratka;
 • pracują w oparciu o Metodę Ortograffiti.

Dlaczego warto?

Jako nauczyciel:

 • zminimalizujesz skutki trudności w uczeniu się;
 • zmotywujesz uczniów do intensywnej pracy;
 • zyskasz nowe narzędzia, niezbędne do realizacji zadań Animatora (gotowe projekty, materiały do przeprowadzenia projektów i zajęć, gadżety dla uczniów) ;
 • otrzymasz merytoryczne wsparcie Regionalnej Liderki Ortograffiti;
 • zdobędziesz nowe kompetencje w pomocy uczniom z trudnościami (m.in. planowanie i realizacja projektów).

Twoja Szkoła:

 • zapewni profesjonalną pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • zrealizuje zadania wymagane przez MEN;
 • osiągnie efekty, które są przedmiotem ewaluacji szkoły;
 • zbuduje relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej;
 • otrzyma Certyfikat Ortograffiti, potwierdzający profesjonalną realizację pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.

Twoi uczniowie:

 • osiągną lepsze wyniki w nauce;
 • pokonają trudności w uczeniu się;
 • otrzymają atrakcyjne gadżety klubowe.

Klub - krok po kroku

Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją, co zrobić, by zostać Animatorem, a następnie, jak zakładać Kluby Ortograffiti. Etap pierwszy, zwany przygotowaniem zaczyna się teraz i trwa do końca tego roku szkolnego. Etap drugi, czyli realizacja pomocy w ramach Klubów Ortograffiti jest przewidziany na rok szkolny 2018/2019.

 
Inauguracja projektu i przygotowanie 
marzec ‒ czerwiec 2018

Zapisz się 
‒ wypełnij formularz zgłoszeniowy. 
Weź udział 
w internetowym kursie Animatora Ortograffiti.

Spotkaj się 
z innymi Animatorami oraz Regionalnym Liderem Ortograffiti.

Zapisz się na spotkanie

 

Krok 1. Zapisz się 

Przesłanie wypełnionego formularza oznacza wyrażenie chęci, by zostać Animatorem Ortograffiti.
 
 
Krok 2. Weź udział w internetowym kursie Animatora Ortograffiti.
I edycja kursu zakończyła się 20 maja. II edycja kursu (wraz z zapisami) trwa od 22 maja do 16 lipca. Materiały kursowe będą dostępne po zalogowaniu. Po zdanym egzaminie otrzymasz licencję i certyfikat Animatora Ortograffiti.
Udział w kursie jest bezpłatny. Natomiast odpłatny jest egzamin po kursie (49 zł). 
Dzięki udziałowi w kursie uzyskasz kompetencje Animatora Ortograffiti, a to oznacza, że:

 • zdobędziesz wiedzę na temat nieznanych dotąd możliwości Metody Ortograffiti;
 • otrzymasz narzędzia do animowania pomocy dla uczniów z trudnościami w uczeniu się (bank pomysłów w postaci gotowych projektów);
 • dowiesz się, jak założyć Klub Ortograffiti i realizować zadania Animatora metodą projektu w szkole;
 • poznasz najnowsze światowe trendy w udzielaniu pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.

 
Krok 3. Spotkaj się z innymi Animatorami oraz Regionalnym Liderem Ortograffiti.
Dzięki spotkaniu:

 • otrzymasz merytoryczne i organizacyjne wsparcie w swojej codziennej pracy;
 • podzielisz się swoimi doświadczeniami;
 • uzyskasz niezbędne wskazówki do realizacji zadań Animatora;
 • otrzymasz certyfikat Animatora (po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu).

Spotkania będą się odbywać w okolicy miejsca zamieszkania Animatorów w maju i czerwcu 2018 r.

 

 

Realizacja, czyli animacja pomocy
rok szkolny 2018/2019

Załóż Klub Ortograffiti 
w swojej szkole.
Zrealizuj dwa projekty
 animowania pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.
Weź udział w dwóch spotkaniach Animatorów 
z Regionalnym Liderem Ortograffiti.
Przyjedź na I Ogólnopolski Kongres Animatorów
 i Liderów Ortograffiti.

  

Krok 1. Załóż Klub Ortograffiti w swojej szkole.
Zarejestruj swój Klub od 6 do 30 września 2018 roku na stronie ortograffiti.pl i podaj liczbę klubowiczów. Otrzymasz materiały klubowe ‒ bezpłatne dla uczestników. Warunkiem ich przekazania jest rejestracja Klubu i podanie liczby uczniów. 
*Materiały otrzymasz do 15 października.
 
Krok 2. Zrealizuj dwa projekty animowania pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.

 • Wybierz dwa projekty najbardziej odpowiadające potrzebom szkoły z banku projektów udostępnionych podczas kursu Animatora Ortograffiti (lub zaproponuj własne).
 • Wprowadź je w życie ‒ po jednym projekcie w każdym semestrze roku szkolnego 2018/2019.
 • Dokumentuj wdrażanie projektów za pomocą zdjęć i/lub wideorelacji. Prześlij je na adres   z krótkim opisem wydarzenia.
 • Przesłane relacje zostaną opublikowane na profilu facebookowym Ortograffiti.

Dziel się swoimi osiągnięciami z nauczycielami z całej Polski!
* Dokumentowanie w postaci zdjęć i/lub filmów oraz zamieszczenie ich na profilu Animatorów i Klubowiczów Ortograffiti jest warunkiem koniecznym do otrzymania Certyfikatu Ortograffiti dla Szkoły.
 
Krok 3. Weź udział w dwóch spotkaniach Animatorów z Regionalnym Liderem Ortograffiti. 
Spotkania odbędą się według terminarza ustalonego wspólnie z Animatorami i Regionalnym Liderem Ortograffiti podczas spotkań wiosną 2018 r. Tematyka spotkań oraz ich liczba będą dopasowane do Twoich potrzeb. 
 
Krok 4. Przyjedź na I Ogólnopolski Kongres Animatorów i Liderów Ortograffiti.
Kongres odbędzie się wiosną 2019 r. Będzie ważnym wydarzeniem dla społeczności osób zaangażowanych w pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się. 
Korzyści z udziału w Kongresie:

 • uroczyste wręczenie Certyfikatów Ortograffiti dla Szkół ‒ dokumentów potwierdzających profesjonalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • możliwość poprowadzenia autorskich warsztatów przez najbardziej zaangażowanych Animatorów (warunki w regulaminie);
 • integracja praktyków udzielających pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • networking ‒ wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości.

Zapisz się

Kalendarz Animatora

TERMIN

DZIAŁANIE

12 lutego - 16 lipca 2018 Zgłaszam chęć zostania Animatorem Ortograffiti - wypełniam elektroniczny formularz.
do 15 marca 2018 Zapisuję się na internetowy kurs Animatora Ortograffiti.
maj - czerwiec 2018 Biorę udział w spotkaniu Animatorów z Regionalnymi Liderkami Ortograffiti, na którym między innymi zostaną wręczone certyfikaty Animatora Ortograffiti.
wrzesień 2018  Zakładam i rejestruję szkolny Klub Ortograffiti.
wrzesień - październik 2018 Otrzymuję materiały klubowe.
wrzesień 2018 - styczeń 2019 Wybieram pierwszy projekt animowania Ortograffiti i wdrażam go w szkole (I półrocze). Dokumentują jego przebieg w postaci zdjęć, które publikuje na profilu Ortograffiti na Facebooku.
styczeń 2019 - maj 2019 Wybieram drugi projekt animowania Ortograffiti i wdrażam go w szkole (II półrocze). Dokumentują jego przebieg w postaci zdjęć, które publikuje na profilu Ortograffiti na Facebooku.
wiosna 2019  Biorę udział w ogólnopolskim Kongresie Animatorów i Liderów Ortograffiti .

 

                                                                                                                                                                                                    Regulamin